SEX & Swinging - Case Advisor
ไขข้อข้องใจ ให้คำปรึกษาทางเพศและ ในการนำคู่ของท่านออกสวิง
ปัญหาหลักของท่านที่มีหัวใจสวิง หรือ WFW ก็คือการชักชวน โน้มน้าวให้คู่ของท่าน ตกลงปลงใจด้วยนี่แหละ  และมันสำคัญตรงที่ว่า
 กับคน อื่นก็ไม่อยากดูเสียด้วย นอกจากกับคนที่รักหรือกับภรรยาเท่านั้นจริงๆ (หรือไม่จริง ?) ส่วนการหาผู้มา Join เป็นเรื่องรองลงไป
รวมถึงปัญหาที่พึงจะเกิดขึ้นหลังจากได้ Enjoy กันไปแล้ว  เราได้ขอให้คุณ Vikky สาวสวย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านSEX และ Swinging จากทั้งในและ
ต่างประเทศ มาพูดคุยให้คำปรึกษากับท่านทั้งทาง Webboard หรือตอบโดยส่วนตัวทาง E-Mail
- tikky899@hotmail.com
นามแฝง / E-Mail
ท่านต้องการให้ปกปิด E-Mail หรือไม่  ปกปิด / ไม่ปกปิด
ปัญหา ?? >>